Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

 

 

Do pobrania: