Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego na terenie Portu Lotniczego Katowice (OR PL Katowice)".

 

 

Do pobrania: