Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:00 w Filii Bibliotecznej nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu odbędzie się Zebranie mieszkańców sołectwa Mierzęcice Osiedle.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
  6. Omówienie zmian w zakresie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie zebrania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

 

Sołtys i Rada Sołecka