Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o przekazaniu złożonego ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.

 

 

Do pobrania: