Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/6, 316/7, 318 obręb Sarnów, gmina Psary”.

 

 

Do pobrania: