Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/6, 316/7, 318 obręb Sarnów, gmina Psary”, wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Do pobrania: