Miniatura - logo artykułuGeofizyka Toruń S.A. od 22 marca 2022 r. rozpocznie prace przygotowawcze do badań geofizycznych, a następnie od kwietnia br. rozpocznie właściwe prace sejsmiczne. Zakończenie prac planowane jest na koniec maja br.

 

 

Badania będą polegać na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które będą generowane mechanicznie przez zestaw 4-5 pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestracja drgań odbędzie się przy użyciu bezprzewodowych odbiorników rozmieszczonych na powierzchni ziemi.

Warunki wstępu na poszczególne nieruchomości zostaną ustalone z ich właścicielami przez przedstawicieli Grupy Sejsmicznej:

Piotr Matuszczak - kierownik Grupy Sejsmicznej nr upr. IX-0404 - tel. 723 130 053
Tomasz Żyśko - Inspektor ds. odszkodowań - tel. 665 991 280
Jacek Jeżdżewski - Inspektor ds. odszkodowań - tel. 663 793 984

Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie.