Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mierzęcice na lata 2022-2023”

 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV (9-walentną szczepionką w schemacie 2-dawkowym) dziewcząt urodzonych w latach 2007 – 2011 w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mierzęcice na lata 2022-2023”, który został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy Mierzęcice nr XXXI/269/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.

W ramach realizacji przedmiotu konkursu zaszczepionych zostanie w roku 2022 około 70 dziewcząt urodzonych w latach 2007-2009 oraz w roku 2023 około 60 dziewcząt urodzonych w latach 2010-2011, zamieszkałych na terenie Gminy Mierzęcice.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm.)

Ofertę należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Mierzęcice (pok. nr 22) w terminie do dnia 23 marca 2022r. do godziny 15:00 z dopiskiem: „Oferta na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mierzęcice na lata 2022-2023”.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski


Dokumenty do pobrania: