Miniatura artykułu - Flagi Polska UkraińskaO tym, że mieszkańcy gminy Mierzęcice są pełni empatii i mają serca wrażliwe na potrzeby innych, mieliśmy szansę przekonać się już wielokrotnie, zwłaszcza podczas organizowania różnorakich akcji charytatywnych na rzecz innych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Jednak pomoc i wsparcie, jakie niemal natychmiast po ataku Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę ofiarowali mieszkańcy naszej gminnej społeczności, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Wystarczy spojrzeć na tłumy mieszkańców gminy, którzy do dziś nie ustają w przynoszeniu darów serca dla Ukraińców dotkniętych wojną, organizują miejsca do codziennego życia dla uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi, czy jeżdżą na granicę ukraińską, by zapewnić bezpieczny transport do miejsc czasowej alokacji. Ich zaangażowanie, bezinteresowność i determinacja wzruszają do łez…

Na terenie gminy Mierzęcice funkcjonują dwa główne punkty zbiórek: pierwszy na terenie gminnego targowiska w Mierzęcicach i drugi- w siedzibie OSP w Toporowicach. Po zaledwie kilkudniowej zbiórce przekazanych towarów było tak dużo, że należało zadbać o ich transport do potrzebujących. W związku z tym, we wtorek 1 marca 2022r. członkowie OSP Toporowice, dzięki udostępnieniu pojazdu przez jednego z mieszkańców gminy Mierzęcice, udali się do miejscowości graniczącej z Ukrainą, w celu przekazania darów.

Z kolei 2 marca 2022r., przy pomocy strażaków z OSP Toporowice, transport z darami został dostarczony do wyznaczonego miejsca zbiórki – magazynu firmy „Amazon” w Sosnowcu. To właśnie z tego miejsca, zgodnie z wytycznymi centralnymi, dary zostaną przewiezione do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a następnie w ramach pomocy humanitarnej, będą dystrybuowane we wskazane miejsca, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem osób pozostających na terytorium Ukrainy jak i tych, którzy szukają schronienia przed okrucieństwem wojny na terenie naszego kraju.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w ramach ogłoszonej zbiórki przez PSP w Będzinie, jednostki OSP z terenu gminy przekazały swój sprzęt gaśniczy jednostkom straży pożarnej z Ukrainy.

Kierujemy podziękowania do przedsiębiorców prowadzących działalność rekreacyjną, hotelarską, którzy wspierają i przyjmują osoby w potrzebie, a także do przedsiębiorców, którzy oferują miejsca pracy ofiarom wojny.

Dziękujemy mieszkańcom, placówkom oświatowym, jednostkom OSP, firmom z terenu gminy, które z takim zaangażowaniem przyłączyły się do zbiórki i poświęciły swój czas na działania związane z bezinteresowną pomocą Ukraińcom.

Apelujemy o dalszą aktywność w tym zakresie i przypominamy, że zbiórka darów wciąż trwa we wskazanych wcześniej miejscach.

Dziękujemy!

 

Zdjęcie przedstawiające rozładunek darów, na pierwszym planie samochód OSP Toporowice

Zdjęcie przedstawiające dary dla osób uciekających z Ukrainy

Zdjęcie przedstawiające dary dla osób uciekających z Ukrainy

Zdjęcie przedstawiające załadowany darami samochód OSP oraz strażaków i ich przyjaciół na tle reminy OSP Toporowice