Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


28 luty 2022

Służba przygotowawcza - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Miniatura - zdjęcie żołnierza w wysokiej trawieWojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której odbycie otwiera drzwi do zawodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza jest wspaniałą przygodą z wojskiem i nie jest w żaden sposób wiążąca do podjęcia kolejnych kroków w karierze zawodowej.

 

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych trwa 28 dni i kończy się egzaminem. Szkolenie realizowane jest w centrach i ośrodkach szkolenia oraz w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Do wniosku należy załączyć odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentów poświadczających:

 • posiadane wykształcenie;
 • mogących mieć wpływ na powołanie np. posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów lub prawo jazdy itp. Ochotnicy do wojska oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, mogą zgłaszać akces w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Jest to kolejna, obok ePUAP, /https://bit.ly/2RyEzqD/ elektroniczna forma aplikowania do wojska. Ochotnik do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, po złożeniu akcesu na portalu www.zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, jak można złożyć wniosek i kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

 

Wojskowe Centrum Rekrutacji to miejsce, w którym w jeden dzień ochotnik do wojska odbywa rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem, a osoby które nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej są badane przez komisję lekarską.

W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji ochotnik na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe, na podstawie której pracodawca udziela powołanemu urlopu bezpłatnego (umowa o pracę) na okres pełnienia służby przygotowawczej oraz wypłaca mu odprawę wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy pracownika.

W czasie służby żołnierzom przysługuje comiesięczne wynagrodzenie (1233 zł brutto) oraz bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, a także ulgowe przejazdy, ochrona stosunku pracy, urlopy oraz odprawa po odbyciu służby przygotowawczej (2800 zł brutto).

Ochotnicy odbywają szkolenie podstawowe, które jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje ono teoretyczne zajęcia (e-learning) przed wcieleniem do jednostki wojskowej oraz praktyczne zajęcia tj.: zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem, szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę. Kolejnym etapem jest szkolenie specjalistyczne, zależne od umiejętności żołnierzy i przeznaczenia do danej specjalności wojskowej. Jest to także niepowtarzalna szansa, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem. Żołnierza z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy oraz nadaje mu stopień wojskowy szeregowy rezerwy. Żołnierz pełniący służbę przygotowawczą już w czasie jej trwania może złożyć wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę przygotowawczą. Może także zapoznać się z wykazem wolnych stanowisk służbowych oraz z warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Osoba, która wybierze karierę żołnierza zawodowego może liczyć na stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, jasno określoną ścieżkę awansu oraz pewną emeryturę w przyszłości.

Wojsko to wyzwanie. Możliwość, aby sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe oraz ambicje. 

Można zadzwonić, napisać lub umówić się na spotkanie w WKU. Fachowcy doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie mieści się przy ul. Kościuszki 32,
strona internetowa www.wkubedzin.wp.mil.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 261 124 608, 261 124 636.

Opracował: Inspektor, Wydział Rekrutacji WKU w Będzinie
Zdjęcia: Combat Camera

Plakat Informacyjny

Trzech żołnierzy w akcji

Żołnież z karabinem w wysokiej trawie

Czołg

Rząd żołnieży w przyklęku prezentujących broń na tle helikoptera

Żołnieże w akcji na tle czołgu