Miniatura - Rozstrzygnięcie konkursu DziennikarskiegoDo udziału w IV Powiatowym Konkursie Dziennikarskim w Mierzęcicach „Współczesny patriotyzm. Tradycja”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach napłynęło ponad 20 prac. W konkursie uczestniczyło prawie 25 dzieci i młodzieży.

 

Młodzi ludzie z dobrym efektem zmierzyli się z tematyką tradycji. Zarówno w ujęciu "małych ojczyzn", (np. uczniowie SP nr 6 w Będzinie - Grodźcu, przeprowadzając wywiady z najbliższymi pokazali unikalne piękno swojej miejscowości, a Kamila Sydon z ZSOiT w Wojkowicach opisała swoim wywiadem Rogoźnik); tradycji wspólnej dla całego narodu (język polski, literatura, symbole narodowe, które zobaczymy np. w felietonie Marceliny Wołyniec z mierzęcickiej SP nr 1, czy w wywiadzie z... Emilią Plater w ciekawej pracy Kingi Dudy z SP nr 2 w Mierzęcicach). Wreszcie unikalnych polskich Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Tu na uwagę zasługują m.in. praca Aleksego Poręby z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie (forma wywiadu), felieton jego szkolnego kolegi Marcela Sobolewskiego, czy wreszcie wywiad Pauliny Knapik również z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie zapisany w formie video.

Poziom prac był dobry i wyrównany. Jury oceniało posługiwanie się przez uczestników ładną literacką polszczyzną, dogłębną znajomość opisywanej tematyki, dziennikarską dociekliwość i kreatywność. Uczestnicy wykazali się też dobrą znajomością form dziennikarskich, najczęściej wybierano formę wywiadu i felietonu, stosując ich zasady konsekwentnie i poprawnie. Prace form prasowych jury oceniało w kategoriach wiekowych: klasy od IV do VI szkół podstawowych oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych i szkoły średnie. (Jury zdecydowało się nie powoływać w tym roku dodatkowej kategorii szkół ponadpodstawowych). Osobną kategorię stanowiło nagranie video (forma wywiadu).

Nagrody specjalne, w trybie poza konkursem, jury przyznało w tym roku trzem najmłodszym uczestniczkom, Beacie i Julii Jędrusik oraz Emilii Gumowskiej za zainteresowanie trudną tematyką dziennikarstwa.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

Niestety drastyczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych oraz obostrzenia sanitarne sprawiły, że musieliśmy zrezygnować z organizacji Gali finałowej, dlatego informacje o rozstrzygnięciu konkursu publikujemy na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a nagrody i dyplomy zostaną wysłane do uczestników i zwycięzców pocztą.

Ostatecznie po burzliwych obradach jury konkursu wybrało zwycięskie prace. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Forma prasowa, klasy IV-VI

I miejsce - Wiktor Katolik, SP nr 6 w Będzinie

II miejsce - Marcelina Wołyniec, SP nr 1 w Mierzęcicach

III miejsce - Aleksander Pańta, SP nr 2 w Mierzęcicach

 

Wyróżnienia:

 

Daniel Ciapała, SP nr 6 w Będzinie

Natalia Pacholska, SP nr 6 w Będzinie

Igor Wąsik, SP nr 6 w Będzinie

Oliwia Bartosz, SP nr 1 w Mierzęcicach

Kinga Pawłowska, SP nr 1 w Mierzęcicach

 

Forma prasowa, klasy VII - VIII, szkoły ponadpodstawowe

I miejsce - Aleksy Poręba, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

II miejsce - Kamila Sydon, Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach (ZSOiT w Wojkowicach)

III miejsce - Kinga Duda, SP nr 2 w Mierzęcicach

 

Wyróżnienia:

Jan Fiedor, SP nr 2 w Mierzęcicach

Marcel Sobolewski, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

 

Forma video

I miejsce - Paulina Knapik, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie