Miniatura - napis "11 listopada" na biało czerwonym tleOd 103 lat Polska jest suwerennym krajem. Każdego roku 11 listopada obchodzimy w naszej gminie Narodowe Święto Niepodległości, w ten sposób oddajemy szacunek tym, którzy swoje życie poświęcili wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

 

 

Uroczystości niepodległościowe tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w Parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Targoszycach. Eucharystię sprawował ksiądz kanonik Janusz Rakoczy.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy uroczystości przybyli pod Gminny Ośrodek Kultury, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. Okolicznościowe wieńce złożyli: wójt gminy Grzegorz Podlejski wraz z skarbnik gminy Agnieszką Frączek, przewodnicząca Rady Gminy Monika Dyraga oraz Zastępca Przewodniczącej Przemysław Paszewski, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysi, reprezentanci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Kwiaty złożyli także przedstawiciele placówek oświatowych w tym reprezentacji ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach, Szkoły Podstawowej w Przeczycach, Przedszkola w Nowej Wsi oraz prezes oddziału międzygminnego ZNP Psary Robert Białek. Hołd bohaterom, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju, oddało także Kolo Sympatyków Lotnictwa Mierzęcice Osiedle - mjr w st. spocz. Ryszard Dębski, st. chor. sztab. Tadeusz Szczepańczyk, mł. chor. Zbigniew Wojciechowski. W imieniu mieszkańców kwiaty złożył Tadeusz Twardoch. W uroczystościach uczestniczyły również poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzęcic i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach.

Ostatnim punktem obchodów była uroczystość zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury, która rozpoczęła się od wyjątkowego występu przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach pod kierunkiem Anny Sołtysik oraz Ewy Rasztabiegi.

Zwieńczeniem uroczystości było przemówienie wójta Grzegorza Podlejskiego nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości. Następnie włodarz gminy uhonorował ustępujących prezesów OSP, wręczając im okolicznościowe grawertony. Podziękowania za pełną oddania służbę oraz współpracę otrzymali:

  • Jerzy Sabatowicz - prezes OSP Toporowice,
  • Renata Szczęsny - prezes OSP Nowa Wieś,
  • Zdzisław Janas - prezes OSP Nowa Wieś,
  • Mieczysław Filipek - komendant gminnego związku OSP RP w Mierzęcicach.

  

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - ołtarz w kościele w Targoszycach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - msza w kościele

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - msza w kościele

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - poczet sztandarowy KGW Mierzęcice w kościele

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - poczty sztandarowe OSP w kościele

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - msza w kościele

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - ksiądz proboszcz

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - orkiestra dęta gra w kościele

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - orkiestra dęta przed kościołem

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - sztandary przy pomniku

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - władze gminy oraz radni gminy z kwiatami oraz strażacy

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składając hołd pan wójt ora pani skarbnik

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składający hołd przewodnicząca rady gminy oraz wiceprzewodniczacy rady gminy

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składający hołd przedstawiciele OSP z terenu gminy

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składający hołd sołtysi

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składający hołd przedstawiciele jednostek organizacyjnych GBP, OPS oraz GOK

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składający hołd przedstawiciele placówek oświatowych

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składające hołd przedstawicielki Kół Gospodyń wiejskich

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składający hołd przedstawiciele Koła Sympatyków Lotnictwa Mierzęcice Osiedle

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składający hołd prezes międzygminnego oddziału ZNP Psary

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - składający hołd przedstawiciele mieszkańców gminy

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - poczet sztandarowy OSP Sadowie

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - poczet sztandarowy OSP Mierzęcice

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - - poczet sztandarowy OSP Toporowice

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - - poczet sztandarowy OSP Mierzęcice II

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - poczet sztandarowy KGW Mierzęcice

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - poczet sztandarowy SP nr 2

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości  - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mieręcicach

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - wójt Gminy Mierzęcice

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - były prezes OSP Toporowice trzymajacy w ręku kwiaty oraz grawerton z podziękowaniami od wójta Gminy Mierzęcice

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - wójt Gminy Mierzęcice wraz z uhonorowanymi ustępującymi ze stanowiska prezesami

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - wójt Gminy Mierzęcice wraz z uhonorowanymi ustępującymi ze stanowiska prezesami oraz komendantem gminnego związku OSP RP

Zdjęcie z obchodów Narodowego Święta Niepodległości - wójt Gminy Mierzęcice wraz z uhonorowanymi