Miniatura - Pomniejszony fragment plakatuLokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

NABÓR nr 1/2021 w zakresie przedsięwzięcia:

P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

  • Termin składania wniosków: 18 listopada 2021 r. – 3 grudnia 2021 r.
  • Limit środków dostępnych w naborze: 261 209,38 EUR/1 044 837,52 PLN
  • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
  • Forma wsparcia: Premia

 

Do pobrania:

 

Plakat informacyjny