Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniu 5 listopada br. tylko do godziny 11:30 będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, odebrać dowód i załatwić inne sprawy z obszaru dowodów osobistych.

 

Powodem jest konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Od poniedziałku tj. 8 listopada br. mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji. Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) – będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów osobistych nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12 roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców i jedynie dla takich osób będzie możliwe składanie wniosku o dowód online.

Dla osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody nie będą mogły osobiście złożyć wniosku dowodowego w urzędzie gminy, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Taka osoba lub opiekun będzie mógł zgłosić potrzebę wyrobienia dowodu wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Będzinie. Urzędnik wówczas przyjedzie do interesanta pod wskazany adres pobytu z komputerem i zestawem, który pozwoli na zdjęcie odcisków.

 

Plakat opisujący nowe dowody osobiste