Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki PublicznejOd 6 września 2021 r. centrala Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach oraz filia biblioteczna w Mierzęcicach Osiedlu będą czynne dłużej. Godziny otwarcia filii bibliotecznych w Przeczycach i Toporowicach pozostają bez zmian.

 

Natomiast nie zmienia się sposób wypożyczania książek. Nadal obowiązują obostrzenia sanitarne, dezynfekcja rak, wstęp tylko w maseczkach dla określonej ilości osób.

W placówkach bibliotecznych w Mierzęcicach i Mierzęcicach Osiedlu można skorzystać z ksero i wydruku komputerowego wykonanego przez bibliotekarza. W tych placówkach zostanie również oddany dla czytelników komputer z którego będą mogli skorzystać w pilnych sprawach.

 

Godziny otwarcia centrali w Mierzęcicach i filii w Mierzęcicach Osiedlu:

Poniedziałek 8:00 - 19:00

Wtorek 8:00 - 19:00

Środa 8:00 - 19:00

Czwartek 8:00 - 19:00

Piątek 8:00 - 19:00

 

Filia w Przeczycach

Wtorek, środa, czwartek, piątek od 15:30 do 18:30

W poniedziałki filia jest nieczynna

 

Filia w Toporowicach

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 15:00 do 17:30

We wtorki filia jest nieczynna

 

Dyrektor GBP

Grażyna Czapla