Miniatura - Okrągłe logo w środku literaOkręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach informuje o przedłużeniu realizacji projektu "Młodzież na START!", kierowanego do niepracujących osób młodych, w wieku od 18 do 29 r. życia włącznie, do dnia 30 września br.W ramach projektu udzielane jest wsparcie finansowe w wysokości 23.050,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2.600,00 zł m-cznie na wydatki bieżące typu składki ZUS przez okres pierwszych 6 m-cy działalności. Dodatkowo projekt obejmuje szkolenia z prowadzenia własnej firmy oraz pomoc ekspertów w przygotowaniu biznesplanu. Projekt obejmuje osoby z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Plakat z opisem projektu "Młodzież na start"

Plakat z opisem projektu "Młodzież na start" - pobierz