Miniatura - Okrągłe logo w środku literaOśrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach informuje, że począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry start” (300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmieniły się zasady składania wniosków o przyznanie świadczenia.Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.  W związku z powyższym w dniu 26.08.2021r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach ul. Wolności 46a, pracownik ZUS będzie służył pomocą w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych oraz elektronicznym przesłaniu wniosku. Osoby zainteresowane zapraszamy do wizyty w tym dniu w OPS i skorzystania z oferowanej usługi.

Osoby, które zechcą skorzystać z usługi powinny posiadać:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  • numer rachunku bankowego,
  • telefon, na który przyjdzie hasło do logowania.

Serdecznie zapraszamy.