Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP Boguchwałowice  odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Boguchwałowice.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
  6. Omówienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2022.
  8. Sprawy różne
  9. Zakończenie zebrania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

* zaleca się posiadanie maseczki

Sołtys i Rada Sołecka