Miniatura - Okrągłe logo w środku literaPrzedstawiamy komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczący realizacji inwestycji remontowych budynków podczas okresu lęgowego ptaków. 

Do pobrania: