Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 18:00 w remizie OSP Sadowie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Sadowie.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania - wybór Przewodniczącego zebrania.
  2. Wybór Sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
  6. Omówienie zmian w zakresie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021.
  7. Omówienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2022.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie zebrania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

* zaleca się posiadanie maseczki

Sołtys i Rada Sołecka