Miniatura loga Głównego Urzędu Statystycznego

Gminne Biuro Spisowe w Mierzęcicach informuje, że w najbliższy piątek 30 lipca 2021r., w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie mierzęcickiego targowiska (biały budynek socjalny) będzie pełnił dyżur rachmistrz spisowy.

 

Wszystkich mieszkańców, którzy z różnych powodów nie chcą, bądź nie mogą spisać się przez telefon czy też samodzielnie w trybie samospisu, zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpośredniego spisu z rachmistrzem.

Pamiętajmy, że każda osoba dokonująca spisu może spisać siebie i członków swojej rodziny (zamieszkujących pod wspólnym adresem).

Aby skorzystać z tej możliwości niezbędne są między innymi:

  • numery PESEL wszystkich domowników,
  • powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu w m2,
  • rok oddania budynku do użytkowania (w przybliżeniu),
  • nazwy zawodów wszystkich domowników,
  • miejscowość zakładu pracy wszystkich domowników.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości spisu z rachmistrzem oraz przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.