Miniatura - Okrągłe logo w środku literaSzanowni mieszkańcy, Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniu 23 lipca 2021r. upływa termin składania wniosków o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych.


Wnioski złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.