Zdjęcie przedstawiające pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w ChorzowieW dniu 14 lipca 2021r. w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie Zastępca Wójta Iwona Pańta i Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek podpisały 3 umowy dotyczące zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021r.

 

W ramach konkursu gmina mogła aplikować o pomoc finansową na realizację zadań wskazanych w danym sołectwie, które korzystnie wpłyną na rozwój obszarów wiejskich. Składane wnioski musiały dotyczyć zadań przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 11 października 2021 r.

Gmina Mierzęcice złożyła 3 wnioski i wszystkie otrzymały rekomendację do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na łączną kwotę 60.000zł.

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej na terenie naszej gminy zostaną zrealizowane następujące inicjatywy sołeckie:

  • w sołectwie Mierzęcice II – przebudowa i doposażenie placu zabaw,
  • w sołectwie Nowa Wieś – zakup zestawu festynowego,
  • w sołectwie Mierzęcice Osiedle - przebudowa i doposażenie placu zabaw.

 

Zdjęcie przedstawiające pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie