Logo artykułu - moment wręczenia dyplomu uczennicy SP2 w Mierzęcicach przez Zastępcę Wójta Gminy Mierzęcice Iwonę Pańta25 czerwca 2021 roku w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

Był to trudny rok, wymagający wiele zaangażowania od uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkół oraz rodziców i opiekunów. Niemal przez dwa semestry uczniowie w całym kraju uczyli się online. Do szkół wrócili na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Wcześniej byli pozbawieni kontaktu ze swoimi nauczycielami, wychowawcami oraz rówieśnikami.

Dla ósmoklasistów był to równocześnie ostatni dzień w szkole podstawowej. Z pewnością dzień ten będą jeszcze wielokrotnie odtwarzać w swych wspomnieniach, dlatego grono pedagogiczne, dyrekcje oraz uczniowie młodszych klas zadbali o to, by był on wyjątkowy. Z tej okazji w szkołach odbyły się uroczyste akademie. Zarówno w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach jak i w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach na uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie uczniów klas ósmych przybyła Zastępca Wójta Pani Iwona Pańta, która w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego, złożyła absolwentom życzenia wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji oraz udanych i bezpiecznych wakacji.

Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom z terenu naszej gminy, którzy w miniony piątek zakończyli ten wymagający rok szkolny składamy serdeczne podziękowanie za codzienne zaangażowanie, cierpliwość, aktywność oraz życzymy niezapomnianych wakacji pełnych pozytywnych wrażeń.

 

Zdjęcie przedstawiające przemowę dyrektor SP1 w Mierzęcicach Paulinę Niegowską 

Zdjęcie przedstawiające przemowę Zastępcy Wójta Gminy Mierzęcice Iwony Pańty na sali szkoły podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

Zdjęcie przedstawiające fragment programy artystycznego na sali szkoły podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

Zdjęcie przedstawiające moment rozdania świadectw przez dyrektor szkoły podstawowej w Przeczycach Małgorzaty Drzewieckiej

Zdjęcie przedstawiające moment przemowy Zastępcy Wójta Gminy Mierzęcice Iwony Pańty na sali szkoły podstawowej w Przeczycach

Zdjęcie przedstawiające moment wręczenia róż przez uczniów w szkole podstawowej nr 2 w Mierzęcicach

Zdjęcie przedstawiające moment wręczenia dyplomu uczennicy SP2 w Mierzęcicach przez Zastępcę Wójta Gminy Mierzęcice Iwonę Pańta