Logo artykułu - moment przecięcia wstęgiW czwartek  24 czerwca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach  odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej oraz mini ogrodu sensorycznego.

 

 

Sala gimnastyczna została wybudowana w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach” za kwotę 1.227.360,00zł, z czego ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Solidarności Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 498.540,00zł oraz z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” 330.000,00zł. Nowy obiekt jest bezpośrednio połączony z budynkiem szkoły oraz posiada drugie niezależne wejście/wyjście. Wymiary sali gimnastycznej to 12 m x 24 m i wys. 8,8 m. Sala przeznaczona jest do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, m. in. piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa.

W uroczystości  otwarcia udział wzięli: Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Gminy Iwona Pańta, Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek, Przewodniczącą Rady Gminy Monika Dyraga, Stanisława Kieras Prezes KGW Przeczyce, Sławomir Lipiński Prezes OSP Przeczyce, dyrektorzy placówek oświatowych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Mierzęcice, Prezes Fundacji Puk Puk – Aleksandra Winder, Przewodnicząca Rady Rodziców SP Przeczyce – Aneta Mikołajska wraz z Zarządem.

Oficjalne otwarcie sali gimnastycznej nastąpiło poprzez przecięcie biało - czerwonej wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Gminy Iwona Pańta oraz Skarbnik Gminy Mierzęcice Agnieszka Frączek.

Spełniły się marzenia wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej, którzy swoją wdzięczność wyrazili wierszami i piosenką. Nowy obiekt pozwoli im na rozwijanie pasji oraz kształtowanie umiejętności sportowych Nie zabrakło również podziękowań z ramienia Rady Rodziców.

W tym uroczystym dniu nastąpiło również otwarcie mini ogrodu sensorycznego poprzez przecięcie zielonej wstęgi, którego w przypadku tej inwestycji dokonali: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski oraz Aleksandra Winder – Prezes Fundacji Puk Puk. Został on stworzony w ramach projektu realizowanego przez Fundację Puk Puk w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przeczycach w ramach programu Moja Mała Ojczyzna przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego za kwotę 30 000 zł. Ogród ten umożliwi szkole samodzielne prowadzenie zajęć z zakresu integracji sensorycznej, hortiterapii i hydroterapii oraz pozwoli promować aktywny tryb życia na łonie natury.

 

Zdjęcie ogrodu sensorycznego 

Zdjęcie przedstawiające moment przecięcia wstęgi

Zdjęcie przedstawiające moment odsłonięcia pamiątkowej tablicy przez Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego

Zdjęcie przedstawiające moment przemowy Małgorzaty Drzewiecka

Zdjęcie przedstawiające fragment części artystycznej - taniec z kolorowymi płótnami w wykonaniu dzieci

Zdjęcie przedstawiające moment przemowy Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego

Zdjęcie przedstawiające moment przemowy Prezesa Fundacji Puk Puk – Aleksandry Winder

Zdjęcie przedstawiające moment przemowy Przewodniczącej Rady Rodziców SP Przeczyce – Anety Mikołajskiej

Zdjęcie przedstawiające moment rozdania dyplomów za wysoką średnią

Zdjęcie przedstawiające moment przemowy Małgorzaty Hyli - podziękowanie za dotychczasowe wsparcie zbiórki dla Oliwi Hyla - dziewczynki chorej na SMA