Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


04 czerwiec 2021

Ogłoszenie o naborze osoby do obsługi PSZOK

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wójt Gminy Mierzęcice zatrudni w ramach umowy zlecenia osobę do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mierzęcicach ul. Wolności 133.

 

 

WARUNKI PRACY:

 • praca w systemie:
  • poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00,
  • środa w godzinach od 13:00 do 18:00,
  • piątek i sobota w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • dozór terenu PSZOK i otoczenia,
 • utrzymanie porządku na terenie PSZOK – prace porządkowe,
 • nadzór nad prawidłową segregacją odpadów dowożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy,
 • prowadzenie rozliczeń, weryfikacji oraz ewidencji pod względem ilości zbieranych odpadów segregowanych (również elektronicznie),
 • współpraca z inspektorem ds. gospodarki odpadami  Urzędu Gminy w Mierzęcicach w zakresie weryfikacji osób dowożących odpady segregowane,
 • bieżąca obsługa dowożących odpady komunalne m.in. udzielanie informacji, wskazywanie pojemników, obsługa wagi, otwieranie i zamykanie bram wjazdowych po odbiorze odpadów przez firmę odbierającą odpady, obsługującą system gospodarki odpadami w gminie. 

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 • znajomość prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej na terenie gminy Mierzęcice,
 • podstawowa obsługa komputera,
 • umiejętność rozwiązywania bieżących problemów,
 • dokładność i sumienność,
 • komunikatywność  w kontaktach z klientami.

 

Osoby zainteresowane powyższą pracą proszone są o złożenie CV wraz z oświadczeniem kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru osoby do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice do dnia 7.06.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 288 79 00.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/mgr Grzegorz Podlejski

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice, Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 6. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.