Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W ostatnim tygodniu kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie rozpocznie nabór wniosków od osób, które są zainteresowane otrzymaniem jednorazowego świadczenia na podjęcie działalności gospodarczej. To doskonała okazja dla osób, które myślą poważnie o otwarciu swojego własnego biznesu.

 

Umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie IV ” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (V)”.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trzech terminach:

  • 26.04.2021 r. - 30.04.2021 r.
  • 17.05.2021 r. - 21.05.2021 r.
  • 21.06.2021 r. - 25.06.2021 r.

 

Osoby, które mogą ubiegać się o dofinasowanie to:

  1. kobiety powyżej 30 roku życia
  2. mężczyźni powyżej 30 roku życia, należący co najmniej do jednej z następujących grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP), osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych)
  3. osoby do 30 roku życiu (tj. do dnia 30 urodzin).

 

Wnioski oraz Regulamin zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie: bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1

Wnioski należy składać:

  • drogą elektroniczną po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
  • przesłać pocztą czy przesyłka kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin,
  • złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.