Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana).

 

 

Do pobrania: