Miniatura - logo artykułuPadający śnieg to znak dla właścicieli, administratorów i zarządców posesji, że niedługo przybędzie im więcej pracy. Odśnieżanie jest ich obowiązkiem. Jeśli go zaniedbają lub się z niego nie wywiążą, muszą liczyć się z konsekwencjami. Warto więc wiedzieć, co i jak robić, aby nie popełnić wykroczenia.

 

Kto odpowiada za odśnieżanie dachu?

Zgodnie z prawem budowlanym odśnieżanie dachu i elewacji należy do obowiązków właścicieli i zarządców budynku. W trakcie tych czynności należy także usunąć sople lodu oraz nawisy śnieżne i lodowe, zagrażające bezpieczeństwu pieszych i samochodów poruszających się wzdłuż budynku. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. To jednak nie wszystko. Niedopełnienie tych obowiązków podlega grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności do roku.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed posesją?

Obowiązek odśnieżania chodnika spoczywa na właścicielu, jeśli przylega on bezpośrednio do posesji. Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń osoba, która zaniedba ten obowiązek, naraża się na karę nagany lub grzywny do 1500 zł. Ponadto osoby, które w miejscu nieodśnieżonym przewrócą się i doznają urazu, mogą domagać się odszkodowania od właściciela posesji.

Co ważne, uprzątnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pieszym. Najlepiej umieścić go na krawędzi chodnika, nie wolno zrzucać go na jezdnię, bo za to z kolei grozi mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.