Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


04 styczeń 2021

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego odnośnie linii kolejowej nr 182

Miniatura - logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek inwestora – PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 182 od km 16,500 do 33,035 w ramach projektu pt. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” odc. nr 2”.

 

 

Inwestycja przewidziana jest m. in. na działkach położonych w obrębach Boguchwałowice, Mierzęcice oraz Nowa Wieś w Gminie Mierzęcice.

Wobec powyższego, w ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje na każdym etapie postępowania, również po jego zakończeniu.

Sprawę prowadzi Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Do pobrania:

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski