Miniatura - logo artykułuOd 28 grudnia 2020 r. będą otwarte dwie placówki biblioteczne.

 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 grudnia 2020 r. do dnia 18 stycznia 2021 r. informujemy, że w tym okresie będą czynne dwie placówki biblioteczne:

Centrala biblioteki w Mierzęcicach ul. Wolności 62 a

W godz.:

 • Wtorek i środa - 12.00 – 18.00,
 • Czwartek i piątek - 8.00 – 14.00,
 • Poniedziałek – biblioteka nieczynna.

Filia biblioteczna nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu

W godz.:

 • Poniedziałek, czwartek - 12.00 – 18.00,
 • Wtorek, Środa - 8.00 – 14.00,
 • Piątek – biblioteka nieczynna.

Pozostałe filie biblioteczne w Przeczycach i Toporowicach pozostają zamknięte do 18.01.2021 r.

 

Zasady i procedury korzystania z usług Biblioteki

 1. Adekwatnie do obowiązujących przepisów i w zależności od wielkości pomieszczenia do obsługi użytkowników w placówce bibliotecznej, w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może  przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy, z zachowaniem dystansu przestrzennego wynoszącego 2 metry.
 2. W widocznym miejscu przed wejściem zostaną umieszczone informacji o maksymalnej liczbie użytkowników mogących jednocześnie przebywać w Bibliotece.
 3. W Bibliotece zostanie wydzielone „stanowisko brudne”, gdzie będą przyjmowane książki, czasopisma i multimedia zwane dalej materiałami bibliotecznymi oraz „stanowisko czyste” gdzie będą wypożyczane materiały biblioteczne.
 4. Biblioteka będzie czynna w ograniczonych dniach i godzinach.
 5. Biblioteka nie organizuje żadnych spotkań i imprez kulturalnych.
 6. Biblioteka nie wykonuje usług bibliotecznych typu ksero, skanowanie dokumentów, wydruk komputerowy, wysyłanie i odbiór faks-u.
 7. W Bibliotece nieczynne są czytelnia tradycyjna i czytelnia internetowa.
 8. Działalność Biblioteki ograniczona jest tylko do przyjmowania i wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 9. Użytkownicy Biblioteki  nie mogą korzystać z wolnego dostępu do księgozbioru. Materiały biblioteczne do wypożyczenia podaje bibliotekarz.
 10. Użytkownik zwracający materiały biblioteczne powinien posiadać maseczkę ochronną.
 11. Użytkownik zwracający materiały biblioteczne powinien zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki ochronne (jednorazowe).
 12. Bibliotekarz przyjmujący materiały biblioteczne powinien posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.
 13. Obsługiwana przez bibliotekarza będzie tylko jedna osoba. Pozostałe osoby powinny poczekać, zachowując dystans 2 metrów od kolejnej osoby.
 14. Po obsłudze każdej osoby blat, na którym leżały materiały biblioteczne będzie zdezynfekowany.
 15. Na czas epidemii zostaje zawieszony § 3 pkt od 4 do 9 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach dotyczący ilości i czasu wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz może na życzenie czytelnika zwiększyć ilość wypożyczanych materiałów bibliotecznych i wydłużyć okres wypożyczenia.
 16. Na czas epidemii zostaje zawieszony § 6 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach dotyczący przetrzymywania materiałów bibliotecznych. Biblioteka wstrzymuje do odwołania naliczanie i pobieranie opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych.
 17. Zasady i procedury korzystania z usług Biblioteki zostaną wdrożone z dniem otwarcia placówki bibliotecznej a do ich właściwego przestrzegania zobowiązuje się wszystkich bibliotekarzy i użytkowników Biblioteki.

 

Dyrektor GB

Grażyna Czapla