Logo artykułu - recyklingZapraszamy mieszkańców Gminy Mierzęcice do udziału w konkursie plastycznym „Tylko krok do PSZOK".

 

Logotypy projektu "Tylko krok do PSZOK"

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami, dla Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT.

Kategorie wiekowe

  • I kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym;
  • II kategoria - uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej;
  • III kategoria – uczniowie klas V- VIII szkoły podstawowej;
  • IV kategoria – młodzież do 18 lat;
  • V kategoria – dorośli powyżej 18 lat.

 

W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody główne rzeczowe. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną nagrodzone upominkami.


Termin dostarczania prac 14.12.2020 r.

Do pobrania:

 

Baner "Piątka za segregację" z obrysem ręki

Źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl