Miniatura - logo artykułuObwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania, że na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 01.12.2020r. zawieszono postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, Gmina Bobrowniki. 

 

 

Do pobrania: