Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


27 listopad 2020

Otwarcie placówek bibliotecznych

Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej1 grudnia 2020 r. zostaną otwarte dla mieszkańców dwie placówki biblioteczne.

 

 

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Biblioteka Narodowa przypomina, że ww. rozporządzenie nie oznacza nakazu rozpoczęcia udostępniania. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę warunki lokalowe oraz lokalną sytuację epidemiczną (w gminie, powiecie i województwie). Ważne jest również by podjęte środki profilaktyczne zapewniły bezpieczeństwo zarówno wszystkich pracowników biblioteki, jak i czytelników.

Biorąc pod uwagę wszystkie zalecenia co do bezpiecznej działalności placówek bibliotecznych, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i czytelników dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach podjęła decyzje o otwarciu od 1 grudnia 2020 r. dwóch placówek bibliotecznych:

Centrala biblioteki w Mierzęcicach ul. Wolności 62 a

Godziny otwarcia:

 • Wtorek i środa - 12.00 – 18.00
 • Czwartek i piątek - 8.00 – 14.00
 • Poniedziałek – biblioteka nieczynna

 

Filia biblioteczna nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek, czwartek - 12.00 – 18.00
 • Wtorek, Środa - 8.00 – 14.00
 • Piątek – biblioteka nieczynna

 

Pozostałe filie biblioteczne w Przeczycach i Toporowicach pozostają zamknięte do 31.12.2020 r.  Czytelników z tych placówek zapraszamy do korzystania z bibliotek w Mierzęcicach i Mierzęcicach Osiedlu.

W Filii bibliotecznej nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu będą prowadzone bezpłatne porady prawnika i dyżury psychologa. O terminach i godzinach powiadomimy w najbliższym czasie.

Zasady i procedury korzystania z usług Biblioteki:

 1. Adekwatnie do obowiązujących przepisów i w zależności od wielkości pomieszczenia do obsługi użytkowników w placówce bibliotecznej nastąpi ograniczenie liczby użytkowników, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego wynoszącego 2 metry.
 2. W widocznym miejscu przed wejściem zostaną umieszczone informacji o maksymalnej liczbie użytkowników mogących jednocześnie przebywać w Bibliotece.
 3. W Bibliotece zostanie wydzielone „stanowisko brudne”, gdzie będą przyjmowane książki, czasopisma i multimedia zwane dalej materiałami bibliotecznymi oraz „stanowisko czyste” gdzie będą wypożyczane materiały biblioteczne.
 4. Biblioteka będzie czynna w ograniczonych dniach i godzinach.
 5. Biblioteka nie organizuje żadnych spotkań i imprez kulturalnych
 6. Biblioteka nie wykonuje usług bibliotecznych typu ksero, skanowanie dokumentów, wydruk komputerowy, wysyłanie i odbiór faks-u
 7. W Bibliotece nieczynne są czytelnia tradycyjna i czytelnia internetowa.
 8. Działalność Biblioteki ograniczona jest tylko do  przyjmowania i wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 9. Użytkownicy Biblioteki  nie mogą korzystać z wolnego dostępu do księgozbioru. Materiały biblioteczne do wypożyczenia podaje bibliotekarz.
 10. Użytkownik zwracający materiały biblioteczne powinien posiadać maseczkę ochronną
 11. Użytkownik zwracający materiały biblioteczne powinien zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki ochronne (jednorazowe)
 12. Bibliotekarz przyjmujący materiały biblioteczne powinien posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.
 13. Obsługiwana przez bibliotekarza będzie tylko jedna osoba. Pozostałe osoby powinny poczekać, zachowując dystans  2 metrów od kolejnej osoby.
 14. Po obsłudze każdej osoby blat, na którym leżały materiały biblioteczne będzie zdezynfekowany.
 15. W Bibliotece zostanie wyznaczone pomieszczenie lub wydzielone miejsce, gdzie będą przechowywane zwrócone materiały biblioteczne. Zbiory będą zabezpieczone w pudłach kartonowych oznaczonych terminem zwrotu i odłożone na kwarantannę. Kwarantanna będzie trwała 5 dni. Po tym okresie materiały biblioteczne zostaną włączone do księgozbioru.
 16. Na czas epidemii zostaje zawieszony § 3 pkt od 4 do 9 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach dotyczący ilości i czasu wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz może na życzenie czytelnika zwiększyć ilość wypożyczanych materiałów bibliotecznych i wydłużyć okres wypożyczenia.
 17. Na czas epidemii zostaje zawieszony § 6 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach dotyczący przetrzymywania materiałów bibliotecznych. Biblioteka wstrzymuje do odwołania naliczanie i pobieranie opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych.
 18. Zasady i procedury korzystania z usług Biblioteki zostaną wdrożone z dniem otwarcia placówki bibliotecznej a do ich właściwego przestrzegania zobowiązuje się wszystkich bibliotekarzy i użytkowników Biblioteki.

Dyrektor GBP
Grażyna Czapla