Logo artykułuW Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi i Będzinie działają mobilne punkty pobrań, w których pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem mogą wykonać wymaz w systemie drive thru. Jak podkreśla starosta będziński Sebastian Szaleniec, badanie wykonane w takiej formie  jest bezpieczniejsze, a czas oczekiwania na wynik skrócony.

 

Z mobilnego punktu pobrań wymazów mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od lekarza POZ na test w kierunku SARS-CoV-2. Testy wykonywane są 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:15 do 12:15 w jednym z dwóch punktów działających w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej:

  • w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40,
  • w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12,

 

Kontakt telefoniczny do mobilnego punktu pobrań: 510-693-591

Ważne! W związku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 października 2020 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta może wystawić skierowanie na pobranie wymazu.

 

Pacjent skierowany na badanie w dniu wykonania testu powinien posiadać:

  • dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL,
  • numer identyfikacyjny, pod którym zarejestrowano zlecenie (otrzymasz go od lekarza POZ)

 

Podejrzewasz, u siebie koronawirusa, sprawdź jak powinieneś postępować:

  1. Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą.
  2. Lekarz podstawowej opieki zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego).
  3. Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.
  4. Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, samochodem udaje się on do punktu drive thru, by wykonać badanie.
  5. Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE), która wystawia zlecenie wykonania testu i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”.
  6. W przypadku, gdy lekarz stwierdza konieczność leczenia szpitalnego, zlecany jest transport pacjenta do szpitala.

 

Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kieruje pacjenta do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub kieruje pacjenta do szpitala, w przypadku konieczności leczenia szpitalnego.