Logo artykułu - Kancelaria Premiera Rady MinistrówOd soboty 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej, a w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, który będzie kierować opieką nad objawowymi pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 – to najważniejsze zmiany, o których podczas czwartkowej konferencji prasowej poinformował dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.

 

Obostrzenia strefy żółtej oznaczają, że w całym kraju będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, także w komunikacji. Ponadto w związku z rosnącą liczbą zachorowań decyzjami wojewodów powstanie 16 szpitali koordynacyjnych, które stanowić będą główne szpitale w danym województwie ukierunkowane na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Taka placówka wspólnie z wojewódzkim zespołem zarządzania kryzysowego będzie koordynować ruch objawowych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. W województwie śląskim takim szpitalem będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach.

Ponadto jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia, obowiązujące w wybranych strefach:

  • zakazane będzie prowadzenie przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach;
  • w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub stosownego dokumentu;
  • na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
  • nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży;
  • w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału;
  • udział w zgromadzeniach możliwy jest tylko pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 150 osób, uczestnicy zgromadzenia muszą zachować 1,5 metrowy dystans oraz zakrywają usta i oczy;
  • podczas nabożeństw, które odbywają się w kościele uczestnicy, muszą zasłaniać nos i usta. W przypadku mszy odprawianej na wolnym powietrzu obowiązuje zachowanie 1,5 dystansu lub noszenie maseczki;
  • od 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach: 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Wraz z ogłoszonym rozszerzeniem tzw. żółtej strefy na terytorium całego kraju apelujemy do Państwa o przestrzeganie wprowadzonych zasad oraz odpowiedzialne podejście do zagrożenia jakie stanowi epidemia koronawirusa.

 

Baner - Zasady strefy żółtej rozszerzone na cały kraj

Baner - Trzy podstawowe zasady 1. dystans, 2. dezynfekcja, 3. maseczka

Baner - ryzyko emisji

Baner - większa rola Podstawowej Opieki Zdrowotnej