Miniatura - logo Głównego Urzędu StatystycznegoKonkurs organizowany jest przez Urząd Statystyczny w Katowicach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Konkurs skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie naszego województwa.

 

Celem Konkursu jest promocja statystyki publicznej, a w szczególności trwającego PSR 2020, poszerzenie wiedzy na temat rolnictwa, a także rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Uczestnikiem Konkursu może być każda placówka wychowania przedszkolnego z terenu województwa śląskiego, a zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dzieci prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką, prezentujących życie na wsi. Na Laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://katowice.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-plastyczny-zycie-na-wsi/

  

 Plakat promujący konkurs plastyczny "Życie na wsi"