Logo artykułuWojewoda Śląski w dniu 24 września 2020 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Ożarowice – Siewierz.

 

 

Przedsięwzięcie, którego Inwestorem jest PKP PLK S.A., zrealizowane zostanie w ramach projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.

Decyzją Wojewody, wydaną na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji oraz został zatwierdzony podział nieruchomości. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wobec powyższego, z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 527, w godzinach od 9.00 do 14.00.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę tel. (32) 207 75 27.

 

Plik do pobrania:

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice

(-) mgr Grzegorz Podlejski