Miniatura - Herb Gminy MierzęciceGmina Mierzęcice planuje budowę kanalizacji sanitarnej w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce, w celu rozbudowy istniejącej już na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy.

 

Budowa I etapu kanalizacji planowana jest w obrębie Przeczyce - ul. Cicha, ul. Polna, część ul. Spokojnej oraz w obrębie Mierzęcice II – część ul. Szkolnej.  

Przebieg planowanej do budowy kanalizacji przedstawiają poniższe rysunki, stanowiące załączniki do zatwierdzonego projektu budowanego:

  1. Załącznik nr 1 – Orientacja
  2. Załącznik nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Polnej, ul. Cichej, ul. Spokojnej
  3. Załącznik nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Cichej
  4. Załącznik nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Polnej
  5. Załącznik nr 5 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Cichej, ul. Szkolnej
  6. Załącznik nr 6 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Szkolnej
          

Dla pierwszego etapu Starosta Będziński decyzją Nr 1093.2020 z dnia 31.08.2020 r., na wniosek Gminy Mierzęcice, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap I”.

Gmina Mierzęcice podjęła działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na realizację powyższego zadania.