Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wydał obwieszczenia dotyczące budowy stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej na działkach o nr geodezyjnych: 945/17, 3090/4, 3090/3.

 

 

W pierwszym z nadesłanych do Urzędu Gminy dokumentów możemy przeczytać o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez - Pełnomocnika Inwestora Pana Ryszarda Dyrdę reprezentującego Firmę Handlowo - Usługową „DATER" Teresa Serwecińska ul. Leśna 31, 42 – 460 Mierzęcice raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Drugie obwieszczenie informuje nas o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej.

Ponadto w obu dokumentach czytamy, że samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem z dnia 08 maja 2020 r. postanowiło wyłączyć Wójta Gminy Mierzęcice i jednocześnie wyznaczyć Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz do załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wspominanej budowy stacji paliw przy ul. Gminnej.

Do pobrania: