Szanowni Mieszkańcy Gminy Mierzęcice! Zachęcamy Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie „Postaw na rozwój zawodowy”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych m.in. na terenie powiatu będzińskiego, które spełniają poniższe warunki:

 • mają 30 lat i więcej,
 • są niepracujące (czyli bierne zawodowo lub bezrobotne),
 • mają niskie kwalifikacje,
 • są osobami z niepełnosprawnościami,
 • są byłymi uczestnikami projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym.

 

W ramach projektu oferowane jest:

 • opracowanie Indywidualnego  Planu Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie i zgodne z predyspozycjami Uczestników Projektu lub szkolenia IT,
 • szkolenie umiejętności miękkich,
 • staże zawodowe.

 

Poniżej załączone zostały: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie oraz regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy biura projektu, mieszczącego się w Bielsku-Białej, przy Alei Armii Krajowej 220 lok. 111. W tym samym miejscu przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne. Biuro projektu czynne jest w poniedziałki, środy i piątki – w godz. od 8.00-16.00 oraz we wtorki i czwartki-w godz. od 10.00 d-18.00.

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie i podnoszenia swoich kwalifikacji, a także wnikliwego zapoznania się z regulaminem projektu, gdzie zawarte są wszystkie informacje na temat jego realizacji.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest od czerwca 2020 roku do listopada 2020 roku, do momentu zrekrutowania 72 osób, które zakwalifikowane zostaną do udziału w projekcie.

 

Do pobrania: