Zarząd Transportu Metropolitarnego poinformował, że pod koniec lipca Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach będą częściej przeprowadzać badania o charakterze prewencyjnym u kierowców ZTM.

 

Choć do chwili obecnej w ZTM nie odnotowano przypadku jazdy pod wpływem narkotyków, to po głośnych wypadkach w kraju, organizator transportu w Metropolii postanowił podjąć dodatkowe działania prewencyjne, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerom ZTM. Dzięki intensywnej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego oraz Policją możliwa będzie jeszcze lepsza kontrola jakości pracy kierującego niż dotychczas.

Cieszy nas fakt, że przewoźnicy podzielają ten punkt widzenia i chętnie wezmą udział w prewencyjnych kontrolach- tłumaczy ZTM.