Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


22 kwiecień 2020

Informacja o przyjmowaniu odpadów komunalnych w PSZOK

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informujemy, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach ul. Wolności 133, w którym można oddawać posegregowane odpady komunalne wyłącznie w godzinach jego otwarcia.

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujące dni:

                poniedziałek od 12.00 do 15.00
                wtorek od 12.00 do 15.00
                środa od 13.00 do 18.00
                czwartek od 12.00 do 15.00
                piątek od 9.00 do 12.00
                sobota od 9.00 do 12.00

Jednocześnie przypominamy, że w PSZOK są przyjmowane, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, następujące frakcje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte świetlówki,
 • zużyte opony,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 m3 na nieruchomość (w przypadku zabudowy wielolokalowej - na lokal), o ile nie zostały odebrane sprzed nieruchomości.

 

Do PSZOK można również oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.