Miniatura - Logo LGD Brynica to nie granicaLokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Nabór prowadzony jest do kilku przedsięwzięć:

  • NABÓR NR 7/2020 - w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.3.1 Rozwój usług wyrównujących szanse edukacyjne i zawodowe mieszkańców LGD - podejmowanie działalności gospodarczej
  • NABÓR nr 8/2020 - w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne
  • NABÓR nr 9/2020 - w zakresie Przedsięwzięcia: P.1.3.1 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej
  • NABÓR nr 10/2020 - w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy
  • NABÓR nr 11/2020 - w zakresie Przedsięwzięcia: P.2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego.

Szczegóły związane z naborami znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej informatorze.