Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


12 kwiecień 2012

Projekty wybrane do dofinansowania przez LGD „Brynica to nie granica”

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłosiła w dniu 20 lutego 2012 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.
Gmina Mierzęcice złożyła następujące wnioski o dofinansowanie:


 • „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy w Mierzęcicach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 • „Budowa placu zabaw w Mierzęcicach” w ramach działania „Małe projekty”.


W dniu 29 marca odbyło się posiedzenie Rady Związku Lokalnej Grupy Działania „ Brynica to nie granica” , na którym członkowie Rady dokonali oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działań : "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz "Odnowa i rozwój wsi".


Wyżej wymienione wnioski złożone przez Gminę Mierzęcice zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, uzyskały odpowiednią liczbę punktów i tym samym zostały zakwalifikowane przez Radę Związku do dofinansowania w ramach budżetu Lokalnej Grupy Działania.