Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


26 wrzesień 2019

10. rocznica powstania Klubu HDK PCK w Mierzęcicach

21 września 2019 roku Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Mierzęcicach świętował 10. rocznicę swojego powstania. Z tej okazji, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu, zorganizowane zostały uroczyste obchody tegoż jubileuszu.

 

Po oficjalnym otwarciu uroczystości dokonano wręczenia okolicznościowych odznaczeń i wyróżnień. Tak ważna uroczystość nie mogła się także obyć bez wspólnego obiadu. Imprezę uświetnił również występ Kapeli Regionalnej "Mierzęcice", zaś na jej zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Mierzęcicach powstał na terenie Gminy Mierzęcice skupiając w swoim zamyśle druhny i druhów strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mierzęcice i ościennych jednostek, ale także miejscowej społeczności. Klub powstał pod patronatem Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu, przyjmując jednogłośnie uchwałę o przynależności do struktur Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu. W trakcie zebrania założycielskiego Klub przyjął nazwę STRAŻAK z siedzibą w Mierzęcicach przy ul. Kolejowej 4. Podczas uroczystych obchodów jubileuszu w dniu 21 września 2019 roku, n/w osoby i organizacje otrzymały następujące wyróżnienia:

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK, na wniosek Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach, Prezes Klubu Zbigniew MORZYCKI został wyróżniony Honorową Odznaką PCK IV stopnia;

Uchwałą w/w Kapituły, na wniosek Klubu HDK PCK STRAŻAK w Mierzęcicach, sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej MIERZĘCICE II został udekorowany Odznaką Honorową PCK IV stopnia;

Minister Zdrowia na wniosek Zarządu Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach wyróżnił Adama Pawełczyka za oddanie ponad 20 litrów krwi i działalność społeczną na rzecz PCK odznaką Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Wyróżnienie w imieniu Adama Pawełczyka odebrał Prezes Klubu Zbigniew Morzycki;

Zarząd Okręgowy PCK w Katowicach na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu uhonorował Anetę STACHOWIECKĄ odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi stopnia III i stopnia II za oddanie ponad 12 litrów krwi.

Zarząd Główny PCK w Warszawie na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu uhonorował niżej wymienione osoby Pamiątkowymi Medalami 60-cio Lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK za wieloletnią, ofiarną działalność na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa: Zbigniew MORZYCKI, Krzysztof LUBAS, Adam BLACHLIŃSKI, Ireneusz BAŃSKI, Adam PAWEŁCZYK, Henryk KENSY, Danuta MORZYCKA, Mirosław KAŃTOCH, Marzena HAJSKI.

Zarząd Główny PCK w dowód uznania za wieloletnią czerwonokrzyską działalność, na wniosek Zarządu Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, wyróżnił następujące osoby Pamiątkowymi Medalami z Okazji 100- lecia PCK: Zbigniew MORZYCKI, Adam PAWEŁCZYK, Adam BLACHLIŃSKI, Krzysztof LUBAS, Ireneusz BAŃSKI, Wiesław PODSIADŁO, Daniel WALENCIK,Mariusz WILK, Mirosław KAŃTOCH, Marcin BLACHLIŃSKI.

Zarząd Główny PCK, na wniosek Klubu HDK PCK STRAŻAK w Mierzęcicach, w dowód uznania za wspieranie czerwonokrzyskiej działalności wyróżnił następujące osoby Pamiątkowymi Medalami z okazji 100 lecia PCK: Pan Grzegorz PODLEJSKI – Wójt Gminy Mierzęcice, Pan Andrzej GWÓŹDŹ – Prezes Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno Gruntowej NADZIEJA w Mierzęcicach, Państwo Teresa i Henryk SERWECIŃSCY – Właściciele Firmy Usługowo Handlowej z Mierzęcic, Państwo Teresa i Henryk KENSY - Właściciele Zakładu Produkcyjno - Handlowo - Usługowego KASZARNIA S.C. w Mierzęcicach.

Wręczenia medali, odznak i wyróżnień dokonali: Pan Andrzej CZERWIŃSKI - Delegat na Zjazd Krajowy PCK w Warszawie i Członek Kapituły Odznaki Honorowej PCK w Warszawie, a jednocześnie Pełnomocnik Zarządu Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, Pani Stanisława ROSÓŁ - Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu w towarzystwie Pani Iwony WĘGOROWSKIEJ – Kierowniczki Biura Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu.

Uchwałą Zarządu Klubu HDK PCK GÓRNIK w Bytomiu, niżej wymienione osoby zostały odznaczone pamiątkowymi medalami Zasłużony dla Klubu HDK PCK GÓRNIK: Krzysztof LUBAS, Marcin BLACHLIŃSKI, Daniel WALENCIK.

Wręczenia pamiątkowych medali dokonał Prezes Klubu HDK PCK GÓRNIK w Bytomiu Waldemar BINIĘDA.

W tym miejscu Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu Stanisław ROSÓŁ poinformował zebranych, że Uchwałą Sejmiku Śląskiego, Komisja Doraźna Kapituły Odznaki Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu uhonorowała niżej wymienione osoby tym zaszczytnym wyróżnieniem: Zbigniew MORZYCKI – Złotą Odznaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Henryk KENSY – Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Krzysztof LUBAS - Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Z uwagi na obowiązki służbowe, Pani Barbara BIEDA – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego i jednocześnie członkini Komisji Doraźnej Odznaki Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, przepraszając za zaistniałą sytuację, poinformowała o dokonaniu uroczystego wręczenia odznak uhonorowanym w dniu 12 października br.

Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje na ręce wszystkich wyróżnionych osób. Członkom Klubu życzymy powodzenia w dalszej, niezwykle cennej dla całego społeczeństwa działalności i kolejnych jubileuszy.