Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


12 wrzesień 2019

Wakacyjne inwestycje w gminie Mierzęcice

Podczas tegorocznych wakacji na terenie gminy Mierzęcice zrealizowano szereg inwestycji, które z pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Mierzęcice.


W ramach inwestycji:

 • dokonano modernizacji systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach.
  Koszt inwestycji - 107.740,25 zł;
 • dokonano modernizacji systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
  Koszt inwestycji - 167.000,00 zł;
 • dokonano modernizacji toalet w Szkole Podstawowej w Toporowicach.
  Koszt inwestycji - 14.000,00;
 • doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach.
  Koszt inwestycji - 29.000 zł;
 • dokonano renowacji boiska trawiastego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi.
  Koszt inwestycji - 21.000 zł;
 • wykonano ogrodzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Przeczycach (II etap).
  Koszt inwestycji - 10.000 zł.

 

Inwestycje związane ze szkołami i przedszkolami to nie jedyne przedsięwzięcie, które zrealizowano na terenie gminy podczas tegorocznego lata, bowiem wykonano także:

 • ogrodzenie budynku OSP Toporowice.
  Koszt inwestycji - 13.900 zł;
 • ogrodzenie placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Przeczycach.
  Koszt inwestycji wyniósł 20.000 zł;
 • przebudowę drogi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.
  Koszt inwestycji - 320.000 zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Mierzęcice Osiedle (zakup i montaż altan, huśtawek, grillów oraz wykonanie kręgu ogniska)
  Koszt inwestycji - 23.000 zł;
 • montaż systemu alarmowego w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
  Koszt inwestycji wyniósł - 11.517 zł;
 • montaż monitoringu na terenie gminy Mierzęcice.
  Koszt inwestycji - 50.000 zł;
 • roboty naprawcze na drogach gminnych
  Koszt inwestycji - 43.117,65 zł.


W trakcie realizacji są:

 • budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle - 1.675.360,00zł;
 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach - 160.000zł;
 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Toporowicach - 246.000,00zł;
 • termomodernizacja budynku remizy OSP w Przeczycach - 159.900,00zł;
 • usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice - 2.196.616,00zł;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle (poprzez budowę tężni, przebudowę alejek parkowych fragmentu jezdni oraz montaż elementów małej architektury).
  Wartość inwestycji ok. 150.000 zł;
 • modernizację drogi gminnej w Sadowiu - 439.000,00zł;

Ponadto podpisano już umowę na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum sołectwa Najdziszów (utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw) - wartość zadania 28.000,00zł

Od września realizowane będą następujące tzw. „projekty miękkie”:

 • Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach (kontynuacja projektu)
  Całkowita wartość - 417.714,00zł;
 • Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach
  Całkowita wartość - 324.042,00zł;
 • Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice
  Wartość projektu - 386.587,50zł;
 • Edukacja włączająca ERASMUS + (w SP Przeczyce – kontynuacja projektu) - wartość całkowita projektu 90.820,80zł;
 • Europejskie dziedzictwo sposobem na zapobieganie radykalizacji w zmieniającym się politycznie i kulturowo świecie ERASMUS+ (w SP nr 1 w Mierzęcicach – kontynuacja projektu) – całkowita wartość 110.754,00zł.