Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


01 luty 2012

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. sprostowania pomyłki pisarskiej.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 24 stycznia 2012r. o sprostowaniu pomyłki pisarskiej w decyzji numer 1/2012 znak sprawy IF/XIII/5340/38/11.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
nr IF/XIII/5340/38/11 z dnia 24 stycznia 2012r.


Na podstawie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. nr 42, póz. 340 z późn. zm.), Wojewoda podaje do publicznej wiadomości, iż z urzędu, wydał w dniu 24 stycznia 2012r. postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr 1/2012, znak sprawy: IF/XIII/5340/38/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej. " Zadanie - Budowa nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą; Zadanie - Przekształcenie istniejącej drogi startowej w drogę kołowania, planowanej do zrealizowania na terenie Międzynarodowego Portu lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach, zlokalizowanego przy ul. Wolności 90.

Przedmiotowym postanowieniem dokonano sprostowania następującej oczywistej omyłki:


1. Na 1l stronie wskazanej decyzji we wskazaniu „przedmiotową inwestycją objęte są następujące nieruchomości" Gmina Ożarowice, obręb Ożarowice

jest:
- 497/17

powinno być:
- 467/17

 

2. Na 2 stronie wskazanej decyzji, we wskazaniu „nieruchomości podlegające ograniczeniu w korzystaniu"

jest:
- 497/20
powinno być:
- 467/20.

 

Pouczenie

W związku z powyższym, informuję, iż z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 514 (IV piętro) lub uzyskać informacje telefonicznie (32) 20 77 514.