Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


26 luty 2019

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach Szkołą Niepodległej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach włączyła się w realizację programu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Niepodległa 1918-2018.

 

 

Nasza szkoła uczestniczyła w konkursie zorganizowanym przez ZHR pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Był on formą uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem konkursu w szkole była Pani Iwona Musik. Uczniowie przy wsparciu nauczycieli zrealizowali siedem zadań, z których później przesłali sprawozdania będące potwierdzeniem „wędrówki” po Miano Szkoły Niepodległej.

Wykonane zadania:

- Przygotowanie inscenizacji: „Witaj majowa jutrzenko!”;
- Spektakl słowno-muzyczny związany z 11 listopada;
- „Biało-czerwone pomniki” - ozdobienie pomników współtwórców niepodległości barwami narodowymi;
- Konkurs plastyczny: „Złóż życzenia Marszałkowi”;
- Otoczenie opieką miejsca pamięci – pomniki żołnierzy na cmentarzu w Sączowie;
- Wycieczka do miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich);
- Gminny Konkurs Piosenki Polskiej „Moja Ojczyzna Niepodległa”;

Do konkurs zgłosiło się czterysta szkół i przedszkoli z całej Polski. Zaledwie 215 udało się zrealizować wszystkie wybrane zadania. Pracę uczniów i nauczycieli naszej szkoły docenili organizatorzy konkursu ZHR. Nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach otrzymała zaszczytne miano Szkoły Niepodległej.

8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Szkoły Niepodległej. Szkołę Podstawową nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach reprezentowała Pani Katarzyna Koziorowska. Spotkanie rozpoczęło się od konferencji „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922)” z okazji 100-lecia Sejmu Ustawodawczego. Przemówienia wygłaszali: Premier Mateusz Morawiecki, Marszałkowie Sejmu i Senatu – Pan Marek Kuchciński i Pan Stanisław Karczewski. Uczestnicy konferencji historycznej wysłuchali wielu znamienitych gości m. in. Dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN Pana Adama Hlebowicza. Po zakończeniu wystąpień uczestnicy uroczystości wzięli udział w otwarciu wystawy „Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem”, poświęconej dorobkowi Sejmu Ustawodawczego.

Galę wręczania nagród rozpoczęło odczytanie przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszone 100 lat temu na otwarcie Sejmu oraz listu Minister Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej. Następnie organizatorzy konkursu: Hm. Grzegorz Nowik – przewodniczący ZHR, Hm. Renata Adrian-Cieślik i Hm. Małgorzata Siergiej wręczali certyfikaty Szkoły Niepodległej, dyplomy i nagrody. Całe spotkanie urozmaicały występy młodzieży i koncert pieśni niepodległościowych.

Uzyskanie zaszczytnego tytułu Szkoły Niepodległej to powód do dumy i wielka radość dla całej szkolnej społeczności.