Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


15 październik 2018

Będą kolejne nowe drogi w Gminie Mierzęcice

Potrzeb związanych z budową i modernizacją dróg na terenie Gminy Mierzęcice jest bardzo dużo, toteż po zakończonych inwestycjach związanych z kanalizacją, z poprawą efektywności energetycznej, odnawialnymi źródłami energii, nadszedł czas na drogi.


W ostatnim czasie sukcesywnie remontowane są drogi na terenie Gminy Mierzęcice. Nowe nawierzchnie wykonano na ulicy Młyńskiej w Przeczycach oraz Sokołów i Tulipanów w Boguchwałowicach. Inwestycje te sfinansowano z dotacji pozyskanej z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii oraz z budżetu gminy. Nawierzchnię asfaltową wykonano także w centrum Mierzęcic na terenie przy kapliczce.

Aktualnie ogłoszony jest przetarg na roboty naprawcze i odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice. Przewidywany zakres prac to: regulacje studni w ilości 214 szt. oraz remont zapadniętej nawierzchni.

W drugiej połowie tego roku gmina złożyła dwa kolejne duże wnioski o dofinansowanie na  remont dróg, zarówno gminnych, jak i powiatowych.

Jeden z wniosków dotyczy remontu drogi powiatowej w ciągu ulic Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej. Tutaj zaplanowano nowy asfalt na długości ok. 2,5 km oraz przebudowę zjazdów do posesji  i chodników.

Koszt realizacji tej inwestycji oszacowano na 2 373 035,61 zł, z czego ponad 63 % miałoby zostać pokryte z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Drugi wniosek obejmuje przebudowę drogi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach i opiewa na kwotę blisko 270 000 tys. zł.

Poziom dofinansowania tej inwestycji wynosi ok. 63%. Wniosek został już wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” i przekazany do dalszej oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.


Dokumenty do pobrania: